True Love Labradoodles

Reico PARTNER    Ing. Denisa Ulíková Daminová
+ 421 907 540 350
Reico - zdravé kŕmenie

V tomto texte sa dočítate, aké záruky garantuje chovateľ majiteľovi.

Všeobecná zdravotná záruka:

 1. Chovateľ garantuje, že v čase, keď si majiteľ prevzal šteniatko, bol jeho zdravotný stav celkovo zdravý.
 2. Všeobecná zdravotná záruka zostáva v platnosti 72 hodín od momentu prevzatia šteniatka od chovateľa a automaticky zaniká uplynutím 72 hodinovej lehoty. Po uplynutí tejto doby, chovateľ nemá žiadne ďalšie záväzky voči majiteľovi, podľa Všeobecnej zdravotnej záruky.
 3. Ak veterinárny lekár posúdi a písomne zdokladuje, že šteniatko má chronický alebo iný vážny zdravotný problém, majiteľ môže šteniatko, na svoje náklady, vrátiť chovateľovi. Chovateľ vráti majiteľovi zaplatenú sumu, alebo mu doručí iné šteniatko, z ďalšieho dostupného vrhu.
 4. Všeobecná zdravotná záruka je neplatná, ak veterinárny lekár určí, že chronický alebo iný vážny zdravotný stav šteňaťa bol spôsobený alebo vyvolaný týraním majiteľa alebo nedostatočnou starostlivosťou o šteniatko.

Genetická zdravotná záruka:

 1. V súlade s nasledujúcimi bodmi chovateľ garantuje, že šteniatko je bez akejkoľvek genetickej poruchy (“Genetická zdravotná záruka”).
 2. Genetická zdravotná záruka zostáva v platnosti 24 mesiacov po narodení šteňaťa.
 3. Ak v rámci časového obdobia Genetickej zdravotnej záruky, potvrdia aspoň dvaja kvalifikovaní veterinárni lekári, že šteniatko trpí genetickou život ohrozujúcou alebo život meniacou poruchou, ktorá je dostatočne závažná na to, aby sa šteniatko stalo nevhodným ako rodinný spoločník, alebo musí podstúpiť eutanáziu, chovateľ súhlasí s tým, že majiteľovi poskytne nasledujúce možnosti:
  1. Možnosť nechať si šteniatko – ak sa majiteľ rozhodne ponechať si šteniatko, chovateľ uhradí 75% výdajov na veterinárne ošetrenie, priamo súvisiace s liečbou genetickej poruchy, do maximálnej výšky 1000 €. Chovateľ zaplatí výdaje po obdržaní veterinárnych účtov. Chovateľ nebude hradiť náklady na diagnostické testovanie, žiadne výdavky vzniknuté pred diagnózou druhým veterinárnym lekárom, vybratým chovateľom, ani žiadne náklady na dopravu alebo cestovné náklady.
  2. Vrátiť šteňa chovateľovi – ak sa majiteľ rozhodne vrátiť šteniatko chovateľovi, chovateľ buď:
   1. poskytne majiteľovi náhradné šteniatko, hneď ako bude náhradné šteniatko dostupné. Majiteľ musí zaplatiť všetky prepravné alebo iné poplatky spojené s prepravou pôvodného šteniatka a náhradného šteniatka
   2. chovateľ vráti majiteľovi 1000 €
 4. Genetická zdravotná záruka sa nevzťahuje na choroby, ktoré sú bežné u akýchkoľvek živých tvorov, vrátane, ale nie výlučne: ušných infekcií, potravinových alebo environmentálnych alergií, nesprávne zarovnaných zubov, slabého srdcového šelestu, infekcií, prietrží, požitia cudzích predmetov, poranení, infekčných chorôb, smrti, atď.
 5. Vlastník je povinný dodržiavať tieto požiadavky:
  1. Šteňa kŕmiť kvalitnou stravou.
  2. Šteňa neprekrmovať a nedovoliť, aby získalo nadváhu, pretože by to zvýšilo váhu kĺbov a kostí, keď sa vyvíjajú.
  3. Počas prvého roku života, šteňa nekŕmte iba surovou stravou
  4. Počas prvého roku života, nechodiť so šteniatkom viac ako 30 minút 2x-denne.
  5. Počas prvého roku života, neberte šteniatko na beh.
  6. Nenúťte šteniatko chodiť pravidelne hore a dole po schodoch.
 6. Okrem Všeobecnej zdravotnej záruky a Genetickej zdravotnej záruky, chovateľ neposkytuje majiteľovi žiadne ďalšie záruky.