True Love Labradoodles

Reico PARTNER    Ing. Denisa Ulíková Daminová
+ 421 907 540 350
Reico - zdravé kŕmenie

Záväzok voči komunite WALA

 • Chovná stanica True Love Australian Labradoodles, ako člen WALA – Worldwide Australian Labradoodles Association, sa zaväzuje k spolupráci s ďalšími členmi WALA a k ochote pomáhať im pri napĺňaní spoločného poslania, teda k celosvetovej spolupráci v prospech plemien labradoodle a austrálsky labradoodle.
 • Zaväzujem sa, že budem mentorkou novým chovateľom, ktorí si z mojej chovnej stanice zakúpia psov.
 • Zaväzujem sa, že chovatelia týchto plemien sa pre mňa stávajú partnermi a o ich zvieratách budem vždy hovoriť pravdivo a s úctou, ako vo forme verbálnej, tak aj písomnej, vrátane všetkých sociálnych médií.

Záväzok voči plemenu

 • True Love Australian Labradoodles je chovnou stanicou, ktorá bude vždy brať ohľad na zdravý rast a vývoj plemien labradoodle a austrálsky labradoodle. Budem chovať psov, ktorí budú v dobrej fyzickej, mentálnej a povahovej kondícii.
 • Zaväzujem sa rešpektovať základné princípy súvisiace s maximalizáciou genetickej diverzity pre zachovanie zdravého plemena.
 • Zaväzujem sa k pravidelnému vzdelávaniu o plemene austrálsky labradoodle, vrátane tém ako genetická diverzita, dedičné choroby, stavba tela, temperament a výcvik psov pozitívnym prístupom.
 • Zaväzujem sa k zdravotnému testovaniu šteniatok, ktoré požaduje WALA a budem chovať iba tie psy, ktoré prešli testovaním a spĺňajú štandardy WALA.
 • O chove psov a ich vrhoch budem viesť presné záznamy.

Záväzok voči kupujúcim

 • Kupujúcemu vždy poskytnem pravdivé informácie o kvalite plemena labradoodle alebo austrálsky labradoodle, vrátane splnenia kvality hypoalergénnosti.
 • Zabezpečím, aby bolo riadne postarané o všetkých dospelých psov, ktorí žijú so mnou aj o všetky mláďatá, ktoré sa im narodia.
 • Zabezpečím, aby boli zaočkovaní, odčervení a vychovávaní v zdravom prostredí, kde budú pozitívne stimulovaní fyzicky, psychicky a sociálne.
 • True Love Australian Labradoodles vynaloží maximálne úsilie, aby všetky šteniatka narodené v mojej chovnej stanici, boli umiestnené v milujúcich rodinách, našli bezpečný domovoch bez týrania, zanedbávania a zlého zaobchádzania. Oficiálne zverejním biologických rodičov všetkých mojich šteniatok.

Záväzok voči organizácii WALA

 • Etický kódex budem plne rešpektovať a v rámci obnovenia členstva vo WALA, každoročne potvrdím, že Etický kódex dodržiavam.
 • Ak sa program mojej chovnej stanice bude akýmkoľvek spôsobom odchyľovať od tohto Etického kódexu, akceptujem, že WALA mi zašle písomné napomenutie.
 • Akceptujem, že budem pôsobiť ako veľvyslanec pre WALA aj pre samotné plemeno labradoodle a austrálsky labradoodle.

Všetci chovatelia, ktorí sú členmi WALA, sú povinní dodržiavať pravidlá a predpisy WALA a Etický kódex ako podmienku členstva. V prípadoch, že národné zákony krajiny, kde chovateľ – člen WALA žije, sú v rozpore s Pravidlami a nariadeniami WALA alebo Etickým kódexom, v tom prípade sú národné zákony nadradené Pravidlám a nariadeniam WALA a Etickému kódexu.

True Love Australian Labradoodles

Ing. Denisa Ulíková Daminová